Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Oudheidkundige Werkgemeenschap A.D.W.


Aalten - Dinxperlo - Wisch

opgericht 27 augustus 1962

ADW is een vereniging die allerlei mogelijkheden biedt om op een actieve of passieve manier bezig te zijn met één of meerdere facetten van de lokale en regionale oudheidkunde. Activiteiten waarbij ook de gezelligheid niet uit het oog wordt verloren.

Informatie

ADW verschaft informatie door middel van:

Het Contactorgaan
Driemaal per jaar komt er een boekje uit van 56 pagina's, waarin bijdragen van leden worden gepubliceerd.

Lezingen
Elk winterseizoen (oktober-april) worden zes avonden met lezingen georganiseerd over diverse onderwerpen op oudheidkundig gebied.

Cursussen
Aansluitend bij onze doelstellingen worden cursussen gegeven in bijvoorbeeld het maken van midwinterhoorns en oudschrift voor beginners en gevorderden.

Excursies
Tweemaal per jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar oudheidkundige objecten.

Onderzoek

Op het gebied van onderzoek biedt ADW de volgende mogelijkheden:

Dialect
Er zijn dialectgroepen die meewerken aan de totstandkoming van het WALD-woordenboek onder auspiciën van het Erfgoedcentrum Achterhoek-Liemers.

Veldnamenonderzoek
Het veldwerk in de voormalige drie gemeenten is (grotendeels) afgerond. Van twee zijn boeken verschenen.
Momenteel zijn we bezig te onderzoeken op welke wijze wij van de voormalige gemeente Dinxperlo de veldnamen nog kunnen achterhalen en dit in samenwerking met het ECAL in boekvorm kunnen uitbrengen.
Zo’n twintig jaar geleden is er min of meer gelijktijdig met de gemeente Wisch en Aalten een begin gemaakt maar door overlijden van enkele van de onderzoekers is dit project in de ijskast terecht gekomen.
Met het overlijden van onderzoekers zijn helaas ook meerdere resultaten en aantekeningen zoekgeraakt. We hopen dat deze nog ‘ergens’ zwerven en weer boven tafel komen.

Transcriptie van oude handschriften
Het ‘vertalen’ van oude handschriften in leesbaar Nederlands.
Van de oorspronkelijke transcriptiegroep zijn nog twee leden actief. We zoek naar enthousiaste ‘vertalers’ die zich geroepen voelen deze ‘groep’ te komen versterken om uiteindelijk weer tot een volwaardige transcriptiegroep te komen.

Overige activiteiten

ADW-Blaozers
Een groep van midwinterhoornblaozers oefent een gedeelte van het jaar om rond de kerstdagen de "Olde Roop" weer te laten klinken bij diverse manifestaties in de regio.