ADW bloazers
 

logo-adw.png

logo-weerstation.png

logo-federatie.png

Privacybeleid ADW Blaozers

Van de ADW blaozers verkregen e-mailadressen, gebruikersnamen en wachtwoorden zijn strikt persoonlijk. Wachtwoorden en mailadressen mogen niet aan derden gegeven worden noch zichtbaar of hoorbaar zijn voor derden.
Zij die toegang hebben tot de besloten omgeving dienen zorgvuldig om te gaan met de ledenlijst en informatie van de leden.

Persoonlijke gegevens van de leden van de ADW blaozers mogen uitdrukkelijk alleen worden gebruikt als daarmee een ADW doel wordt gediend. De ADW blaozers respecteren de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat alle aan ons verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld wordt.
Hierbij handelen wij volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
De ADW blaozers stellen jouw gegevens niet ter beschikking aan derden.
Wel kunnen de ADW blaozers jouw gegevens gebruiken voor goed administratief beheer van de vereniging en om je op de hoogte te brengen of houden van clubnieuws, optredens, plezierige activiteiten of actuele ontwikkelingen.

De ADW blaozers en haar hostingpartij doen, naar de stand van de techniek, zoveel mogelijk om de veiligheid van de website ADW blaozers te waarborgen, maar zijn niet verantwoordelijk als je gegevens door een hack toch openbaar gemaakt zouden worden.

De informatie op onze site is uiterst zorgvuldig samengesteld.
Aan de inhoud van de website, dus ook de gegevens op onze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Verzamelde gegevens en de presentatie daarvan mogen zonder schriftelijke toestemming van het ADW blaozers bestuur niet door derden gebruikt word