Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2010

 

Verenigingsverslag 2010

Door Ria Evers-Berkelder.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. A.Tenkink, voorzitter, ledenadministratie
Vacant secretaris
Dhr. K. Beernink, penningmeester,2e voorzitter
Mevr. R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr. H. van Eerden, excursies, contactorgaan verzenden
Mevr. H.B.van het Loo-Wikkerink, excursies
Dhr. B. Dirksen
Dhr. G.Timmer, redactie
Dhr. R. Luijmes, redactie, publiciteit

Het aantal leden per 31-12-2010 is 788

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld.
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch. De werkgroep maakt een index met diverse ingangen, zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.
ADW Blaozers
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.
Dhr Schreurs die vele cursussen voor ADW heeft verzorgd, is na een ziekbed overleden.

Cursus oud Schrift.
Onder leiding van Hans Ligterink zijn 16 personen gestart met de cursus.
Deze werd gehouden in “De Huusker” in Winterswijk. Nieuwe cursisten zijn van harte welkom.

Cursus Midwinterhoorn maken.
Deze cursus is nog altijd graag gewild. Er meldden zich 19 personen aan, na een oproep in de regionale kranten en in het contactorgaan. De cursus werd verzorgd door Wim Derksen en Jan van der Waal.

Bestuurszaken.
Een aantal attente en oplettende leden en bestuursleden was betrokken bij de opgravingen in het centrum van Varsseveld; Plan Deutekom en de Borch.
Op het terrein van de Zwanenpoort zijn geen vondsten gedaan.
Ook in Terborg is veel opgegraven. In september is er een open dag georganiseerd, waarbij belangstellenden een kijkje konden nemen en uitleg kregen van de archeologen.

Het bestuur beraadt zich over de website van ADW. De huidige website en de techniek zijn verouderd. De uitslag van de enquête is mede bepalend hoe de website er uit komt te zien en wat er op komt te staan.
In 2010 is er weer een boek uitgegeven: “Oorlogsherinneringen uit het
ADW- gebied”, een bundeling van herinneringen van een aantal inwoners van het ADW gebied. Er zijn ongeveer 350 exemplaren verkocht. De uitgave bleek een succes.

Het bestuur heeft de statuten laten wijzigen. Het betreft kleine wijzigingen, zolas de maximale leeftijd van de bestuursleden. Ook is een vragenlijst (enquête) opgesteld, die aan de leden zal worden voorgelegd. Gevraagd wordt naar de belangstelling van leden.
Verschillende bestuursleden namen deel aan evenementen om ADW te promoten.Tijdens een evenement worden boeken verkocht, maar ook actief leden geworven.Nieuwe leden zijn welkom.
Het bestuur is gestart met de voorbereidingen voor het 50-jarig bestaan van onze vereniging in 2012. Dit zal plaatsvinden op dezelfde lokatie, waar ook de oprichting in 1962 was: De Radstake in Heelweg.

Monumentenplatform.
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumentencommissie.

Ook in de gemeente Aalten is ADW betrokken bij het monumentenbeleid met een afvaardiging in de monumentencommissie.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2010.

* 12 januari Winterswijkse geologie en natuur
Dhr. W. Peletier

*16 februari De historie en ontwikkeling van Varsseveld en omgeving
Dhr. G. Bruil

*18 maart Jaarvergadering
Wortels in de Achterhoek
Dialect met dhr. H. Harmsen

*20 april Tussen Baumberge en het Teutoburgerwald
Dhr. J. Berends

*29 mei Dagexcursie
Tussen Baumberge en het Teutoburgerwald
Dhr. J. Berends

*25 september Middagexcursie Vennebulten, Zwarte Veen en Hessenwegen
Dhr. H. Hofs

*21 oktober Middeleeuwse beeldhouwkunst in en uit de Achterhoek
Mevr. M. van Vlierden

*16 november Tegendraads, het abrupte einde van een eigenzinnig leven van Drikus Lievestro
Dhr. J. Braakman