Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2011

Verenigingsverslag 2011.

Door Ria Evers-Berkelder.

Bestuurssamenstelling:
Dhr.A.Tenkink, voorzitter ,ledenadministratie
vacant; secretaris, publiciteit,
Dhr.K.Beernink penningmeester,2e voorzitter
Mevr.R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr H.van Eerden, excursies, contactorgaan verzenden
Mevr.H.B.van het Loo-Wikkerink excursies
Dhr.B. Dirksen
Dhr.G.Timmer, redactie
Dhr.R.Luijmes ,redactie

Het aantal leden per 31-12-2011 was 785

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld:
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch.
De werkgroep maakt een index met diverse ingangen zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.


ADW Blaozers:
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.
Leveren een eigen verslag aan
Dhr Schreurs die vele cursussen voor ADW heeft verzorgd is na een ziekbed overleden

Cursus oud Schrift:
Onder leiding van Hans Ligterink zijn 16 personen gestart met de cursus.
Deze werd gehouden in “De Huusker”in Winterswijk.
Nieuwe cursisten zijn altijd van harte welkom.
.
Cursus Midwinterhoorn maken:
Deze cursus is nog altijd graag gewild er hadden zich 19 personen aangemeld na een oproep in de regionale kranten.
De cursus werd verzorgd door Wim Derksen en Jan van der Waal.


De Gaostok:
Hans de Graaf eigen verslag

Bestuurszaken:

In 2010 is er weer een boek uitgegeven
“Oorlogsherinneringen uit het ADW gebied” een bundeling van herinneringen van een aantal inwoners van het ADW gebied.
Er zijn ongeveer 350 exemplaren verkocht ,deze uitgave bleek een succes te zijn.


Statutenwijzigingen
Inmiddels zijn de wijzigingen in de statuten ook notarieel vastgelegd.
Het betrof een aantal kleine aanpassingen zoals leeftijd van bestuursleden.

Ook is er een begin gemaakt met een vragenlijst(enquete) die aan de leden voorgelegd zal worden daarin wordt gevraagd naar de belangstelling van leden.

Verschillende bestuursleden hebben deelgenomen aan evenementen om ADW te promoten.Tijdens evenementen worden er boeken verkocht en actief leden geworven, we kunnen nog wel nieuwe en ook jongere leden gebruiken.
Voor deze activiteiten hebben we inmiddels ook een handige banner met prachtige foto’s die we makkelijk mee kunnen nemen.

Het bestuur is bezig met de voorbereidingen voor het 50 jarig bestaan van onze vereniging in 2012.Er is een kleine werkgroep gevormd hierin zitten een aantal bestuursleden en een aantal leden.De viering van ons jubileum zal op 1 september in de Radstake plaats vinden, dezelfde lokatie waar ook de oprichting in 1962 plaats vond.

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten
commissie.

Ook in de gemeente Aalten is ADW betrokken bij het monumentenbeleid middels een afvaardiging in de monumentencommissie.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2011:

20 januari: “Landfort en de familie Luycken in Megchelen” Mevr.A.Daniels.

22 februari: “Dialectavond en volksverhalen” Dhr. H.Krosenbrink. 

24 maart: Jaarvergadering “Piloten in de Tweede Wereldoorlog” Dhr.J.Geerdink.

14 april: “Veenhuizen, de proefkolonie” Dhr.W.Schackmann.

28 mei: Dagexcursie Veenhuizen.

24 september: Middagexcursie Crashmuseum Lievelde Dhr.J.Geerdinck.

20 oktober: “Boeren van gisteren ” Dhr.H.Graaskamp en dhr.F.Rouwhorst.

22 november: “Varsseveld,oude foto’s en films” Dhr.G.Bruil.