Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2009

Verenigingsverslag 2009:

Door Ria Evers-Berkelder

Bestuurssamenstelling:
Dhr.A.Tenkink, voorzitter
Mevr.J.van Lienden-Doornbos; secretaris, publiciteit,
Dhr.K.Beernink penningmeester
Dhr.M.W.Boland, website tot 17-03-2009
Dhr.J.A.C. de Graaf, Heemkundeproject, redactie contactorgaan tot 17-03-2009
Mevr.R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr H.van Eerden excursies, contactorgaan
Mevr.H.B.van het Loo-Wikkerink excursies
Dhr.B. Dirksen vanaf 17-03-2009
Dhr.G.Timmer vanaf 01-05-2009
Dhr.R.Luijmes vanaf 01-10-2009

Het aantal leden per 31-12-2009 was 812

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld:
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch.
De werkgroep maakt een index met diverse ingangen zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.

ADW Blaozers:
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.
Leveren een eigen verslag aan
Dhr Schreurs die vele cursussen voor ADW heeft verzorgd is na een ziekbed overleden

Werkgroep Paleografie:
Deze werkgroep is bezig met het transcriberen van het
Kerkenpachtboek en Boek van Uitgaven van Ned.Herv.Kerk Aalten .
De werkgroep heeft drie delen kerkrentmeestersrekeningen getranscribeerd
Belangstellenden die mee willen helpen zijn welkom

Cursus oud Schrift:
.

Cursus Midwinterhoorn maken:
Er is inmiddels een informatie avond geweest in het najaar zal weer een cursus starten er is weer veel belangstelling voor
De cursisten zullen in drie groepen verdeeld worden

De Gaostok:
Hans de Graaf

Bestuurszaken:

Tijdens de ledenvergadering is Barend Dirksen uit het Westendorp benoemd als bestuurslid.
Ook Gert Timmer is toegetreden tot het bestuur
Inmiddels is er ook een aspirant bestuurslid in de persoon van Rene Luimes
van Plantenlust hij zal tijdens de komende ledenvergadering voorgedragen worden.
Ons oud-bestuurslid Wim Boland is overleden en ook Marietje Gesink-Eenink echtgenote van oud bestuurlid Wim Gesink(Varsseveld) is overleden
Namens het bestuur is er een afvaardiging naar de begrafenisplechtigheden geweest.
Het bestuur is in november naar de opening van
Bed en Breakfast(slaopen en brood etten)”De Weeversborch”geweest.Dit is een iniatief van ons bestuurslid Henrie van Eerden en zijn partner Hetty Zeilemaker.
Hetty is op dit moment aan het herstellen van een ernstig auto-ongeluk.

Een keer per 5 jaar gaan de bestuursleden met partner “iets”ondernemen
Zaterdagmiddag 27 juni zijn we naar Huis de Breukelaar in Varsseveld geweest
We werden door de huidige bewoner allerhartelijkst ontvangen en rondgeleid
Aansluitend is er van een hapje en een drankje genoten bij koffieboerderij Nibbelink.

Het boerderij en veldnamenboek Wisch is op 12 september in het Hofshuus in Varsseveld gepresenteerd.
Direct na de oprichting van ADW in 1962 is al een begin gemaakt met het verzamelen van boerderij en veldnamen in de gemeente Wisch.
Het is een lang traject geweest maar zeker het wachten waard
Het eerste exemplaar is aangeboden aan burgemeester Dhr.Alberse van de gemeente Oude IJsselstreek

Een aantal zeer attente en oplettende leden en bestuursleden zijn betrokken bij de opgravingen in het centrum van Varsseveld
Er is al veel zeer waardevol materiaal gevonden

ADW lid Gerrit klein Entink heeft een boek uitgegeven
“Het land mijner vaderen”
In dit boek wordt de geschiedenis van de families Heusinkveld,Hillen,Pakkebier en Klein Entink beschreven.

In het najaar zijn we als bestuur begonnen met de voorbereiding van de Statutenwijziging.
Ook is er een begin gemaakt met een vragenlijst die aan de leden voorgelegd zal worden daarin wordt gevraagd naar de belangstelling van leden

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten commissie.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2009:


15 januari: De Achterhoekse Amerika-gangers in de 19e eeuw Willem Wilterdink.

10 februari: Bouwstijlen en monumenten in het ADW-gebied met medewerking van het Gelders Genootschap.

17 maart: Jaarvergadering "Effe tied veur een praotjen met Schurink Jan.

16 mei: Dagexcursie  Fort Vuren en Slot Loevestein.

19 september: Middagexcursie Grens IJzerlo-Dinxperlo Dhr.B.Dorrestijn.

22 oktober: “ Over de Heurne” Dhr. G.Doornink / “Een eeuw Tone Berentsen” Dhr.B te Paske.

17 november: “Archeologie omgeving Terborg.