Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2008

Verenigingsverslag 2008:

Door Ria Evers-Berkelder

Bestuurssamenstelling:
Dhr.A.Tenkink, voorzitter
Mevr.J.van Lienden-Doornbos; secretaris, publiciteit,
Dhr.K.Beernink penningmeester
Dhr.M.W.Boland, website
Dhr.J.A.C. de Graaf, Heemkundeproject, redactie contactorgaan
Mevr.R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr H.van Eerden excursies, contactorgaan
Mevr.H.B.van het Loo-Wikkerink excursies
vacature

Het aantal leden per 31-12-2008 was 805 we gaan op naar de 900

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld:
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch.
De werkgroep maakt een index met diverse ingangen zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.
ADW Blaozers
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.
Leveren een eigen verslag aan

Werkgroep Paleografie:
Deze werkgroep is bezig met het transcriberen van het
Kerkenpachtboek en Boek van Uitgaven van Ned.Herv.Kerk Aalten .
Is getranscibeerd het moet nu gecontroleerd worden
De verwachting is dat dit in het najaar 2009 in het archief ter inzage komt te liggen.
Belangstellenden die mee willen helpen zijn welkom

Cursus oud Schrift:
8 deelnemers hebben dit seizoen een vervolg cursus oud schrift gedaan

Cursus Midwinterhoorn maken:
Er is inmiddels een informatie avond geweest in het najaar zal weer een cursus starten er is weer veel belangstelling voor
De cursisten zullen in drie groepen verdeeld worden

De Gaostok
Hans de Graaf

Bestuurszaken:
Het bestuur is in het afgelopen jaar op zoek gegaan naar een nieuw bestuurslid .
Er zijn een heel aantal mensen benaderd maar om diverse redenen heeft het lang geduurd voordat de vacature ingevuld kon worden
Binnen het bestuur hebben we ook een aantal plezierige zaken gedaan ons bestuurlid Henry van Eerden is voor de twee keer vader geworden.
We hebben als bestuur ook nog een mei/lindeboom gebracht bij Ab Tenkink dit voor zijn prachtige schuur/bijgebouw.Uiteraard is deze boom ook verteerd.

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten commissie.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2008:

15 januari: “Onze Streektaal” Dhr.A.Ribbers.

21 februari: “Kalenderfeesten in Oost-Nederland” Dhr.E.Jans.
 
18 maart: Jaarvergadering “Vervlogen beelden uit Varsseveld” Dhr.H.Hofs.

23 april: “Achterhoekse adel en boerenadel” Dhr.J.Berends. 

24 mei: Dagexcursie, Van Keppel tot de scholteboeren in Winterswijk.

27 september: Middagexcursie "Geloven in Gelderland - bezoek kapel Sinderen en Keurhorsterkerk.

28 oktober: Wat is er in de Achterhoekse bodem te vinden Gert Gesink.

19 november: Mijn jeugd in het Aaltense landschap en het ontstaan daarvan Leendert de Boer.