Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2007

Verenigingsverslag 2007.

Door Ria Evers-Berkelder.

Bestuurssamenstelling:
Dhr.A.Tenkink, voorzitter
Mevr.J.van Lienden-Doornbos; secretaris, publiciteit, redactie contactorgaan
Mevr.M.G.Veerbeek-Brüggink, penningmeester tot 15-03-2007
Dhr.M.W.Boland, website
Dhr.J.A.C. de Graaf, Heemkundeproject, redactie contactorgaan
Mevr.R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr H.van Eerden excursies, contactorgaan
Dhr.K.Beernink tijdelijk penningmeester
Mevr.H.B.van het Loo-Wikkerink excursies

Het aantal leden per 31-12-2007 was 780 we naderen de 800

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld:
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch.
De werkgroep maakt een index met diverse ingangen zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.

ADW Blaozers:
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.
Leveren een eigen verslag aan

Werkgroep Paleografie:
Deze werkgroep is bezig met het transcriberen van het Judicieel Protocol van het Richterambt Bredevoort.
De jaren 1571/1572 zijn klaar en zijn toegestuurd aan alle belangstellenden en het archief.
Inmiddels is begonnen met het
Kerkenpachtboek en Boek van Uitgaven van Ned.Herv.Kerk Aalten .
De verwachting is dat dit in 2009 in het archief ter inzage komt te liggen.

De Gaostok:
De 12 scholen in de oude gemeente Aalten,ADW en de Aaltense musea zijn verenigd in de Gaostok.
Er worden leskoffers voor de scholen ontwikkeld,dit is tweeledig in te zetten een deel in de klas en een bezoek aan de musea.
De deelname van de scholen is met 80% gestegen.
In 2007 zijn de volgende leskoffers gereed gekomen

  • De klas van Ot en Sien
  • Wie weet wat Willem Wevers weeft (textiel industrie)
  • De Hongerwinter
  • Wonen (voor de kleuters)


Bestuurszaken:
Tijdens de jaarvergadering namen we afscheid van Mia Veerbeek.Mia is vele jaren betrokken geweest bij de excursies en de financiën van ADW.Door het vertrek van Mia is een vacature onstaan binnen het bestuur.Mia heeft ons nog een aantal maanden bij gestaan als penningmeester dit is intussen ter overbrugging opgepakt door Karel Beernink.

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten commissie.

ADW 45 jaar:
Om aandacht te besteden aan de 45e verjaardag van ADW is door het bestuur opgeroepen tot het schrijven van van korte verhalen en herinnneringen van de leden.
De reacties waren boven verwachting en zeer divers.
U kunt dit terug te vinden in het contactorgaan van augustus 2007


Overzicht van de lezingen en excursies in 2007:

16 januari: “Um Halle hen” Dhr.B.Eenink.

13 februari: “De Hofboeken van Bredevoort” Dhr.H.Ruessink. 

15 maart: Jaarvergadering “Gedichten en verhalen” Mevr. A.Kemink-Rougoor.

17 april: “Op het spoor van Ludger in de Achterhoek” Dhr.C.Roording. 

12 mei: Dagexcursie naar Billerbeck en Munster "Op het spoor van Luger". 

15 september: Middagexcursie naar Gescher stadswandeling en klokkenmuseum

11 oktober: “Kamp Rees/Bienen de vergeten deportatie ” Dhr.A.J.Disberg.

13 november: “Het goed Rabelink en zijn bewoners” Dhr.Th.Weening.