Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2006

Verenigingsverslag 2006:

Door Ria Evers-Berkelder.

Bestuurssamenstelling:
Dhr. H.B.Hofs, voorzitter tot 14-02-2006
Mevr.J.van Lienden-Doornbos; secretaris, publiciteit, redactie contactorgaan
Mevr.M.G.Veerbeek-Brüggink, penningmeester
Dhr.J.Ligterink, cursussen; redactie Contactorgaan tot 15-3-2005
Dhr.A.Tenkink voorzitter vanaf 14-02-2006, contactorgaan
Dhr.M.W.Boland, website
Dhr.J.A.C. de Graaf, Heemkundeproject, redactie contactorgaan
Mevr.R.J. Evers-Berkelder, documentatie, excursies
Dhr H.van Eerden excursies, contactorgaan
Dhr.K.Beernink
Mevr.H.B.van het Loo-Wikkerink vanaf 14-03-2006

Het aantal leden per 31-12-2006 was 732.

Cursussen en andere activiteiten.

Oud-schriftgroep Varsseveld:
De werkgroep heeft transcripties gemaakt van boedelscheidingen en rekeningen
uit het Oud Rechtelijk Archief Ambt Wisch.
De werkgroep maakt een index met diverse ingangen zodat de stukken makkelijk te gebruiken zijn door genealogen.
ADW Blaozers
De ADW blaozers groep heeft zich in de advent- en kersttijd weer geregeld laten horen.

Werkgroep Paleografie:
Deze werkgroep is bezig met het transcriberen van het Judicieel Protocol van het Richterambt Bredevoort.
De jaren 1571/1572 zijn klaar er wordt weer gewerkt aan een uitgave de verwachting is dat deze in de loop van 2007 klaar is
Deze werkgroep kan nog wel versterking gebruiken bij het vervolg van de transcripties.

Cursus Midwinterhoorn maken:
Er is afgelopen herftst geen cursus geweest.
Aankomend seizoen komt er weer een cursus ,de eerste bijeenkomst is al weer geweest.

Bestuurszaken:
Tijdens de jaarvergadering namen we afscheid van Herman Hofs.Herman werd middels een powerpoint presentatie in het zonnetje gezet.
Ab Tenkink heeft de voorzittershamer van Herman overgenomen.
De vacature die zo onstond is ingevuld door Ina van het Loo-Wikkerink” van de Mossel”

Monumentenplatform:
De oudheidkundige verenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek hebben samen het monumentenplatform opgericht. Old Silvold, Oudheidkundige vereniging Gendringen en ADW zijn vertegenwoordigd. Vanuit het monumentenplatform is er een afvaardiging naar de ambtelijke monumenten commissie.


Overzicht van de lezingen en excursies in 2006:

19 januari: “Winteraardigheden,winternarigheden” Dhr.A.C.Broere.

13 februari: “Historisch Gendringen en Wisch ontmoeten elkaar” Dhr.P.van Toor. 

14 maart: Jaarvergadering Dialectvertellingen door Dhr.D.Bartelink.

20 april: “Geschiedenis van het Niederreichswald bij Nijmegen” Dhr.K.Brouwer. 

19 mei: Dagexcursie naar Nijmegen en het Reichswald.

2 september: Middagexcursie Klooster Nazareth of Schaer en de Schans in Lichtenvoorde.
Dhr.G.Nijs en Dhr.H.de Graaf

10 oktober: De verwerking van melk in Aalten,Bredevoort,Varsseveld en Silvolde.
Dhr.J.Lankveld