Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2019

 

Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch
Verslag jaarvergadering 2019

De jaarvergadering van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) is gehouden op woensdag 27 maart 2019. Volgens de presentielijsten zijn er 48 aanwezigen. Er zijn 3 afmeldingen ontvangen van B en W Oude IJsselstreek, de heer F. Diersen en de heer Jaap Veldhorst.

De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het speciaal Bert Scheuter, die het deel na de pauze voor zijn rekening zal nemen. De voorzitter geeft aan dat het eerste kopje koffie/thee voor rekening van ADW is. Ook noemt hij het “stäöfken”, dat bij de uitgang staat, voor niet-leden die toch willen bijdragen in de kosten.
** Het verslag van de ledenvergadering in 2018 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
** Het verenigingsverslag wordt voorgelezen door de voorzitter. Het aantal leden per 31-12-2018 is 700. Dit is wat lager dan vorig jaar. Het aantal afzeggingen komt door de leeftijd van de leden, niet door onvrede met programma of excursies. Een manier om jongere leden te enthousiasmeren, is het geven van een kado-abonnement. Niet duur, en na een jaar mag je lid worden, maar dit is niet verplicht.
Afgelopen jaar werden er enkele projecten financieel gesteund door ADW, namelijk de uitgave van het boek Huis Sinderen en de uitgave van het boek Bezield Erfgoed van Jos Wessels. Ook is onder andere voor het boek over kasteel Wisch een financiële bijdrage gegeven.
** Het financieel verslag: we zien een positief saldo bij de opbrengst voor het boek Huis Sinderen. Het boek is uitverkocht. Bij de bespreking van de kosten voor bezorging van het Contactorgaan wordt een applaus gevraagd en gegeven voor alle vrijwilligers, die ervoor zorgen dat de boekjes op tijd en goedkoop bij de leden worden bezorgd. Het bedrag dat op de begroting is vermeld voor huis Sinderen: dit betreft onze bijdrage aan de geplande opknap van de grafsteen bij de kapel. Vraag uit de zaal: is het boek over kasteel Wisch met korting verkrijgbaar voor leden? Nee, het is in eigen beheer door Aggie Daniëls uitgegeven.
** Wegens (gedwongen) afwezigheid van de heren van de kascontrolecommissie, Jan Hartemink en Bert Hartogsveld, wordt het schriftelijke verslag van hen voorgelezen. Alles is in orde bevonden. De penningmeester wordt decharge verleend. André Vriezelaar zal volgend jaar de plaats innemen van Bert Hartogsveld. Jan Hartemink maakt nog een jaar deel uit van de kascommissie.
** Er volgt uitleg over de werkgroepen. De Gaostok, werkt - vooral in Aalten - op scholen. Monumentenplatform: betreft zowel gemeente Oude IJsselstreek, als gemeente Aalten.
ADW-blaozers: waren zeer aktief.
André Vriezelaar wil een genealogiewerkgroep opstarten (zie ook het verslag van vorig jaar). Een verslag hiervan komt in het Contactorgaan. Belangrijk hierbij is dat er geen familiearchieven verloren mogen gaan. ECAL neemt echter geen privézaken op. Het OVGG gaat ook een geneaologiewerkgroep op zetten.
De oud-schriftgroep wil graag uitzoekmateriaal van onze leden, de oproep wordt gedaan om de laden eens na te kijken.
** Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar zijn Ab Tenkink, Henri Kreeftenberg en Annie Derksen-Westerveld. Ze worden alle drie met applaus herkozen. Op dit moment is het bestuur voltallig, maar jonge aanwas is welkom. Lijkt het u wat, laat het ADW weten.
De excursie naar het watersnoodmuseum in Ouwerkerk wordt onder de aandacht gebracht, brief en opgaveformulier zijn toegevoegd aan het Contactorgaan van april.
** André Vriezelaar meldt dat door stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) de poort van Het Walfort is opgeknapt.
Ton Maas heeft in september 2016 voor ADW een historische wandeling gehouden rondom klooster Bethlehem in Doetinchem. Als er voldoende belangstelling is, wil hij deze graag herhalen. ADW zet het op de zogenoemde spaaragenda van mogelijke activiteiten.
De voorzitter sluit de vergadering.
** Na de pauze is het woord aan Bert Scheuter, die heel onderhoudend vertelt over onder andere zijn voorouders. Ook leest hij voor uit zijn “buuksken” ‘Zo bezien’.