Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Jaarverslag 2018

Oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch
Verslag jaarvergadering 2018
De jaarvergadering van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch is gehouden op woensdag 28 maart 2018 bij Zaal Bruggink in De Heurne.
Het aantal bezoekers was 60 personen, waaronder partners van leden en bezoekers(=niet-leden) die kwamen voor de lezing van Herman Peppelman.
Er zijn 3 afmeldingen ontvangen van: de heer W. van Weelden, de heer Jaap Veldhorst en de heer Wim Geesink.
* De voorzitter heet iedereen van harte welkom, ook de heer Herman Peppelman die na de vergadering zal vertellen over Gait Dammers. De voorzitter memoreert dat tijdens de dialectavond in Hummelo het streektaaldictee gewonnen is door mevrouw van Arkel die in “ADW-gebied” woont. Er volgt een moment van stilte om onze gestorven leden te gedenken.
* Het verslag van de ledenvergadering van 2017 wordt unaniem goedgekeurd.
* De voorzitter leest het verenigingsverslag voor: het ledenaantal daalt licht, één van de oorzaken de hoge leeftijd van onze leden. 31-12-2016: 735 leden, 31-12-2017: 721 leden. Er wordt nagedacht over een manier om jongeren erbij te betrekken. Onlangs zijn de kado-abonnementen klaargekomen.
Een leuk idee om weg te geven. Voor de ontvanger een mooie manier om ADW te leren kennen.
De gemeente (Aalten) vraagt soms advies aan ADW over monumentenbeleid. Bij de excursies zijn de bussen altijd overvol. De excursiecommissie krijgt een compliment hiervoor. Ook de afwisselende lezingen worden goed bezocht.
 * Financieel verslag: Er zijn geen schokkende zaken te melden. Er was een klein positief saldo van
€ 391,-. De verzendkosten (van de Contactorganen) zijn hoog. Er zijn regelmatig grote prijsstijgingen.
De heren van de kascommissie hebben de boeken gecontroleerd en goedgekeurd. Ze zijn door omstandigheden en ziekte beide verhinderd. De leden keuren met een applaus de jaarrekening goed. De heer Vriezelaar verlaat de commissie, de heer Hartogsveld blijft nog 1 jaar, als nieuw lid wordt toegevoegd de heer Jan Hartemink. Aan de penningmeester wordt decharge van bestuur verleend.
* Werkgroepen:
Midwinterhoorn blazen en cursus maken: lopen beide goed. Het is onze actiefste groep. De groep vierde afgelopen jaar het 25-jarig jubileum.
Paleografie: bestaat uit 2 dames die goed werk verrichten, helaas is er niet iemand binnen onze vereniging die een cursus kan geven voor eventueel nieuwe belangstellenden.
Dialectgroep: bestaat niet meer binnen  onze vereniging. Er is nu aansluiting met de Oost Gelderse groep > Dialectkring (zie artikel in Contactorgaan van april 2018).
Genealogiegroep: was voorheen een werkgroep van ADW. Een oproep: omdat er veel mensen mee bezig zijn met genealogie, kunnen die elkaar misschien helpen. Lijkt u dat wat, laat het ons weten.
* Bestuursverkiezing: aftredend en herkiesbaar: René Luijmes en Frank Koskamp. De leden stemmen door applaus in met de herverkiezing. Als nieuw bestuurslid wordt voorgesteld Jos Blekkink uit Varsseveld. Ook dit wordt door de leden bevestigd met applaus. Hiermee is het bestuur weer compleet.
* Rondvraag: - Jos Wessels is, samen met 4 deskundigen, bezig met een boek over monumenten en straten in de gemeente Aalten. Hij wil graag weten: Hoe komen de volgende straten aan hun naam? Het gaat om: Vellegendiek, Steengroeveweg, Spekkendijk, Beggelder. Graag reacties (kan via ADW).
- Op 7 april is de presentatie van het boek over Huis Sinderen.
- ADW wil een ADW/fietstocht uitzetten, langs de grenzen van ons werkgebied met afstapjes bij bekende punten. We willen het graag eind 2019 klaar hebben. Wie wil meehelpen?
- De excursie gaat dit jaar naar de Grebbeberg.
 Hierna krijgt Herman Peppelman het woord. Hij heeft een paar boeken geschreven over Gait Dammers die rondging met berkenbezems.

ADW Cijfers 2018
ADW Cijfers 2018