Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Strikt geheime IJssellinie om Russen te stuiten

Jacques Duivenvoorden verzorgt op woensdagavond 20 april een lezing over de IJssellinie. Hij doet dit op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) in Old Dutch in Dinxperlo. Aanvang van de avond is 19.45 uur. Toegang is gratis.

Duivenvoorden van de stichting IJssellinie gaat vertellen hoe de linie in de jaren vijftig van de vorige eeuw tot stand is gekomen. De linie bestaat uit verdedigingswerken langs de IJssel, die stammen uit de tijd van de Koude Oorlog. In het diepste geheim werden stuwen, sluizen en inlaatwerken gebouwd. Verder zijn er kazematten, een noodhospitaal en commandobunkers te zien.

De Nederlandse regering besloot om grote delen aan weerszijden van de IJssel onder water te zetten, als de Sovjet-Unie en haar bondgenoten aan een opmars zouden beginnen richting Nederland. Tot eind 1990 was de IJssellinie strikt geheim en was vrijwel niemand op de hoogte van het precieze doel. Stuwen in de Rijn en Waal moesten ervoor zorgen dat het water via de IJssel het gebied zou overstromen, zodat er een laag water van circa veertig centimeter zou staan. Ook was bij Olst de IJssel af te sluiten met enorme pontons van tientallen meters lang.

De werken waren een verdedigingslinie van de NAVO. In de jaren zestig werd deze overbodig, toen Duitsland lid werd van de NAVO en de linie verlegd werd naar de Weser. Een deel van de linie is daarna ontmanteld. Toch bleef een flink deel bewaard.

Excursie

De lezing op 20 april gaat vooraf aan de dagexcursie van ADW op zaterdag 28 mei naar de IJssellinie in Olst. Daarbij bezoeken we onder andere de verdedigingswerken. Hierna rijden we langs de IJssel naar Zwolle en steken daar de rivier over om de werken van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld te bekijken. Deze zijn gebouwd in het kader van Ruimte voor de Rivier, om in te kunnen spelen op een te hoge waterstand van de IJssel.

ijssellinie1.jpg
ijssellinie1.jpg
ijssellinie2.jpg
ijssellinie2.jpg