Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Commissies

Monumentenplatform gemeente Oude IJsselstreek

Secretariaat: Jenny van Lienden
tel 0315 24 48 30
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sinds het samengaan van de voormalige gemeenten Wisch en Gendringen in de nieuwe gemeente Oude-IJsselstreek in januari 2005 werken ook de drie oudheidkundige verenigingen in de nieuwe gemeente samen op het gebied van monumentenbeleid. Leden van de drie oudheidkundige verenigingen vormen samen het Monumentenplatform Oude IJsselstreek:
- vanuit ADW – Bert Hartogsveld
- vanuit Heemkundevereniging Old Sillevold - Maria Verheij, André Tangelder
- vanuit Oudheidkundige Vereniging Gemeente Gendringen - Willy Aalders, Vincent Erinkveld, André Janssen, Mieke Kock, Jan Tinnevelt, Peter van Toor, Gerrit Tromp

Bent u geïnteresseerd in het inventariseren en bewaren van cultuurhistorisch erfgoed? En woont u in de gemeente Oude-IJsselstreek? Neem dan contact op met het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek.

Wat doet het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek.
Het Monumentenplatform Oude-IJsselstreek ziet het als haar taak de status van het cultuurhistorisch erfgoed te bewaken en daarover informatie te verzamelen. Die informatie kan gaan over aantasting van monumenten door milieu-invloeden, over achterstallig onderhoud, vernieling en verval, over sloopdreiging, verbouwingsplannen en bouwplannen in de directe omgeving, waardoor het monument en/of haar omgeving wordt aangetast. 

Wat is Cultuurhistorisch erfgoed.
Bij cultuurhistorische objecten moet u denken aan bouwkundig historische monumenten, zoals woningen, boerderijen, molens, industriële complexen, stratenpatronen en dorpsaanzichten. Maar het gaat ook om natuurhistorische monumenten, zoals bomen, bospercelen, poelen, bermbegroeiing, tuinen en akkers en historische gebruiksvoorwerpen zoals kaarten, familiewapens, boeken en geschriften. En natuurlijk zijn gebieden met archeologische waarde van cultuurhistorisch belang voor onze gemeente.

Acitiviteiten van het Monumentenplatform.
♦ Actualisatie gemeentelijke monumentenlijst.
In 2010 doorkruisten de leden van Monumentenplatform het hele gebied van Oude-IJsselstreek en maakten een inventarisatie van panden die de moeite waard waren. Naast gebouwen werden ook landschapselementen en schuren in beeld gebracht. Vervolgens werd een groslijst samengesteld en aangeboden aan de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie voor verdere selectie.

♦ Inventarisatie begraafplaatsen.
In 2012 startten de leden van het Monumentenplatform een inventarisatie bij de begraafplaatsen in de gemeente Oude-IJsselsstreek. Gekeken is naar de cultuurhistorische aspecten van de begraafplaatsen en grafstenen, naar oorlogsgraven en naar bijzondere flora en fauna. In 2013 wordt de inventarisatie afgerond. Inmiddels is de gemeente Oude-IJsselstreel bezig een aantal begraafplaatsen of onderdelen ervan op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen.

♦ Deelname in gemeentelijke commissies.
Vanuit het Monumentenplatform neemt een aantal leden deel in de gemeentelijke Cultuurhistorische Erfgoedcommissie en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voormalige welstandscommissie). Deze commissies geven advies aan het het college van B&W over cultuurhistorisch erfgoed en monumenten. Het college van B&W en de gemeenteraad nemen de uiteindelijke beslissingen.
Een lijst met gemeentelijk en rijksmonumenten is te vinden op de website van de gemeente Oude–IJsselstreek. Naast deelname in de genoemde commissies is een tweetal platformleden ook lid van het Platform Toerisme Oude-IJsselstreek; op die manier wordt cultuurhistorie onder de aandacht van de recreatieve sector gebracht.

♦ Monumentenprijs Oude IJsselstreek.
Elk jaar kent het Monumentenplatform de monumentenprijs toe aan een eigenaar die met veel inzet zijn pand heeft gerestaureerd en in oude staat heeft hersteld. De prijs wordt tijdens Open-Monumenten-Dag in september in de vorm van een oorkonde en een historische boekwerk uitgereikt. Panden die de afgelopen de monumentenprijs kregen uitgereikt, waren o.a. Huize Engbergen; de korenmolen in Voorst, voormalige café/winkel/bakkerij in Bontebrug; Villa Kalff, Silvoldseweg in Terborg; Meestershuus in Silvolde.

♦ Open-Monumenten-Dag.
Leden van het Monumentenplatform organiseren jaarlijks op de tweede zaterdag in september samen met andere organisaties via het gemeentelijke comité de Open-Monumenten-Dag. De activiteiten worden afgestemd op het landelijke thema. Sinds een paar jaar bezoeken de hoogste groepen van de basisscholen op de vrijdag voorafgaand aan de landelijke Open-Monumenten-Dag een monument. Gemiddeld nemen tien tot twaalf scholen in onze gemeente hieraan deel.