Oudheidkundige Vereninging Aalten, Dixperlo, Wisch
 

Agenda ADW

PROGRAMMA ADW 2017 - 2018

LEZINGEN:
Deze aankondigingen gelden als uitnodigingen.
De aanvang van de ADW-avonden is 19.45 uur.
Voor de jaarvergadering en de excursies worden aparte uitnodigingen verzonden.

 

Dinsdag 10 oktober 2017 - Old Dutch, Dinxperlo
De opmerkelijke rol van het PGEM-telefoonnet tijdens de Tweede Wereldoorlog   

Woensdag 15 november 2017 - Radstake, Heelweg
Archeologie en paleontologie van de Noordzee door Dick Mol

 

dick002
dick002
   
dick met bot
dick met bot

De wolharige mammoet is natuurlijk het bekendste symbool van het IJstijdvak. Maar dat noordwest Europa in het IJstijdvak ook bewoond werd door wolharige neushoorns en sabeltandkatten is minder bekend. Ja, ze bewoonden de laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland. Resten daarvan worden met grote regelmaat gevonden. Ja, van de bodem van de Noordzee waar toentertijd de delta’s van de Maas, Rijn en ook de Theems zich verspreidden over een groot gebied, de zogenoemde mammoetsteppe.

Van de mammoetfauna die ooit die laagvlakte tussen de Britse Eilanden en Nederland bewoonde, zijn veel verschillende dieren en de vegetatie bekend. En dat dankzij intensieve samenwerking met de visserij in de Noordzee van vandaag de dag.

Naast dierlijke resten zijn er ook veel aanwijzingen dat de mens deel uitmaakte van deze mammoetfauna en het nog een hele tijd heeft uitgehouden tot dat circa 8.000 jaar geleden de Noordzee zijn huidige zeespiegelstand bereikte.

In deze voordracht zal naast de paleontologie uitgebreid aandacht geschonken worden aan de archeologie, ofwel de aanwezigheid van de mens in dit deel van noordwest Europa. Ook de mens maakte onderdeel uit van de mammoetsteppe. Voor het eerst zullen vele steentijd artefacten waaronder prachtige vuistbijlen getoond worden die afkomstig zijn van verschillende plaatsen van de Noordzee. Enkele van deze plaatsen zijn met enige zekerheid als een site aan te merken, een woonplaats van Neanderthalers daar waar nu de Noordzee is.

 

Woensdag 17 januari 2018 - 't Noorden, Aalten
Archief, archiveren en archiefstukken in onze Achterhoek en aangrenzend Duitsland door dhr. Van Krugten

Woensdag 14 februari 2018 - Kulturhus, Lintelo
Toen, nu en de toekomst. Over en door het Waterschap

Woensdag 28 maart 2018 - Bruggink, de Heurne
Jaarvergadering en na de pauze dialect door Herman Peppelman

Dinsdag 17 april 2018 - locatie volgt nog
Slag om de Grebbeberg door Bernier Cornielje

Zaterdag 26 mei 2018 - dagexcursie
Naar de Blaauwe Kamer en de Grebeberg

 

Liemers : Romeinse waterwerken